De Militaire Willems-Orde, kortweg MWO, is een Nederlandse militaire onderscheiding en tevens de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde. De orde werd op 30 april 1815 ingesteld door koning Willem I: “tot belooning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, bedreven door diegenen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke betrekking ook, en zonder onderscheid van stand of rang, Ons en het Vaderland dienen. Deze Orde zal echter in bijzondere gevallen ook kunnen worden gegeven aan vreemde militairen, niet in Nederlandschen dienst zijnde.” Alhoewel dit een militaire ridderorde is, kunnen dus ook niet-Nederlanders of burgers (zoals verzetsstrijders) deze onderscheiding ontvangen.

De wet stelt in de Wet op de Militaire Willems-Orde en het Reglement op de Militaire Willems-Orde een aantal gedetailleerde regels over toekennen en dragen van deze orde.

De orde wordt verleend voor daden die getuigen van “Moed, Beleid en Trouw”.

Vanwege de zeldzaamheid waarmee de Militaire Willems-Orde wordt toegekend, zijn weinigen persoonlijk drager van deze orde en slechts een aantal nog in leven. Zo zijn er heden (2016) nog maar vier ridders in leven. De uitreiking van de Militaire-Willemsorde op 29 mei 2009 aan (toentertijd) kapitein Kroon van het Korps Commandotroepen was de eerste aan 1 persoon in 54 jaar. De jongste ridder is Majoor Gijs Tuinman die zich sinds 4 december 2014 RMWO mag noemen.
(bron: Wikipedia)

Meer informatie over de Militaire Willems-Orde vindt u hier en hier.